добре дошли в моя уеб сайт

La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym” Okumanın Fazileti Ve Faydaları

Bismillahirrahmanirrahıym; “La Havle Vela Kuvvete İlla Billlahil’Aliyyil’Azıym.” Manası: “Rahman(Esirgeyen)Rahim(Bagışlayan) Allah’ın adıyla.Çok yüce ve çok büyük Allah’ın himayesine sığınmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur.Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.O’na dayandım,O’na güvendim.” Hz.Peygamber Aleyhisselam,Hz.Ali Efendimize hitaben şöyle buyurmuştur: “Ya Ali ! her ne zaman bir darlğa ve sıkıntıya düşersen,bir bela ve musibete uğrarsan şöyle dua et.” “Bismillahirrahmanirrahim.Vela havle vela kuvvete İlla billahil aliyyil’Azıym.” Yani “Ya Ali Böyle dua edersen sıkıntılı anlarında bu dıayı okumaya devam edersen,Cenab-ı Allah, bu duanın hürmetine düşmüş olduğun bela ve musibetlerin,bunalım ve streslerin her türlüsünü üzerinden defederibunlardan seni kurtarır.” buyurmuştur. Bu dua (99) derde devadır.Bunlardan en küçüğü kalpteki sıkıntıdır. Mesela gönül sıkıntısını hiç bir maddi ilaç gidermez; O zaman bunun ilacı duadır. Her kim günde 100 defa okursa fakirlik ve yoksulluk yüzü görmez.Kazancında bereket,rızkında bolluk olur. Yatarken söylemelerinde dünya belaları ve musibetleri kendisinden uzaklaşır. Sabahleyin söylemelerinde Cenab-ı Hakkın gazabından emin olurlar.Cenab-ı hakkın rızasına ermeye namzed ve hak kazanırlar. Bu kısacık hayat kurtaran manevi reçeteyi uygulamak için tembellik yapmayalım.

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kim bayram günü 300 defa :"Sübhanallahi ve bi hamdihi" der ve bunu Müslümanların ölülerine hediye ederse;her mü'minin kabrine 1.000 nur girer ve o kişi vefat ettiği zaman Allahü teala kendisinin kabri için de 1.000 nur verir."

(Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve La havle vela kuvvete illa billah.) [Taberani]

(Allahü teâlânın indinde, tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlayan bir müminden daha efdal kimse yoktur.) [İ. Ahmed]

(Tekbir Allahü ekber, Tahmid Elhamdülillah, Tesbih Sübhanallah, Tehlil La ilahe illallah, Temcid La havle vela kuvvete illa billah demektir.)

Allah Resulü (as) şöyle buyurmuştur: "Her kim günde yüz kere Bir ve ortaksız olarak Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur Mülk onundur, hamd onundur, o herşeye kadirdir! derse bu dua o kimse için on köle azat etme sevabına denk olur Ve kendisine yüz hasene yazılır, yüz günah da silinir O gün akşamlayana kadar şeytandan korunmuş olur Ve hiç bir kimse onun yaptığından daha faziletli bir iş yapamaz Meğer ki ondan daha çok okuyan bir kimse olsun Ve her kim günde yüz kere: Subhanallah ve bi-hamdihi (Allah'ı, ona hamd ederek tesbih ederim) derse o kimsenin günahları deniz köpüğü kadar bile çok olsa dökülür" Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4857

Ebu Hureyre (ra) Allah Resulü (as) şöyle buyurdu, demiştir: "Dile hafif, mizanda ağır, Allah'a sevgili olan iki kelime (iki cümlecik) vardır Bunlar:Subhanallahi ve bi-hamdihi, subhanallahi'l-azim (Allah'ı, ona hamd ederek tesbih ederim, büyük Allah'ı tesbih, ederim)'dir" Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4860

Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma) Bir kimse güneş doğmdan yüz defa, "Sübhanellahi ve bihamdihi" derse, ve güneş batmadan evvel de gene yüz kere "Subhanellahi ve bi hamdihi" derse bu onun için yüz deve kurban etmesinden daha efdal olur.

Kelime-i Şahadet Getirmenin Faydaları Dünyada olan 5 fayda 1- Adı güzel çağrılır 2- İslamın emir ve yasakları kendisine farz olur 3- Cezadan ve aşağılanmaktan kurtulur 4- ALLAHü azim-üş-şan, ondan razı olur 5- Cümle müminler ona muhabbet eder Ölürken olan 5 fayda 1- Azrail aleyhisselam ona güzel suretle gelir 2- Yağdan kıl çeker gibi ruhunu alır 3- Cennet kokuları gelir 4- Müjdeci melekler gelir 5- Merhaba ya mümin! Sen cennetliksin denir Kabirde olan 5 fayda 1- Kabri geniş olur 2- Münker ve Nekir güzel suretle gelir 3- Bir melek ona bilmediğini talim eder( öğretir ) 4- ALLAHü azim-üş-şan bilmediğini hatırına getirir 5- Cennetteki makamı görünür Arasat’ta olan 5 fayda 1- Sual ve hesabı kolay olur 2- Kitabı sağından verilir 3- Mizanda sevabı ağır gelir 4- Arş’ın altında gölgelenir 5- Sıratı yıldırım gibi geçer Cehennemde olan 5 fayda 1- Cehenneme girerse, Cehennem ehli gibi gözleri gök olmaz 2- Şeytanı ile çatışmaz 3- Ellerine ateşten kelepçe, boynuna zincir vurulmaz 4- Hamim suyundan içirilmez 5- Ebedi cehennemde kalmaz Cennette olan 5 fayda 1- Cümle melekler ona selam verir 2- Sıdıklar ile refik olur 3- Ebedi cennette kalır 4- ALLAHü teala ondan razı olur 5- ALLAHü tealanın cemalini görür

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg